Wobec rasizmu, wobec antysemityzmu - warsztaty anydyskryminacyjne

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 26.10.2017 23:59

zakończona

Opis wydarzenia
Dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne, których punktem wyjścia będzie przyjrzenie się i omówienie wyobrażeń, lęków i stereotypów związanych z krwią i „rasą”. Wychodząc od tego tematu, posługując się wystawą czasową jako narzędziem, omówimy mechanizmy stereotypizacji, funkcjonowania uprzedzeń i dyskryminacji.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 04.11.2017 11:00
Zakończenie: 05.11.2017 18:00

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa

Strona rejestracji:
https://wobecrasizmuwobecantysemityzmu.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
mdopieralska@polin.pl
+48 22 37 93 741